Tế bào gốc giúp tái tạo da mặt bao nhiêu tiền?

Tế bào gốc giúp tái tạo da mặt bao nhiêu tiền?