Kiến thức lăn kim — Lăn kim sẹo rỗ

Liệu trình lăn kim điều trị Sẹo rỗ

Đăng bởi Shin Kai vào lúc

I. PHƯƠNG PHÁP ĐIỀU TRỊ:Kết hợp phương pháp lăn kim với sản phẩm ứng dụng công nghệ Tế bào gốc.II. THỜI GIAN THỰC HIỆN:Tổng thời gian thực hiện một lần lăn kim: khoảng 60 phút.III. THỜI GIAN ĐIỀU TRỊ:Thời gian điều trị trung bình từ 4 đến 8 lần ( mỗi lần cách nhau 3 - 4 tuần tùy theo tình trạng và mức độ phục hồi của da. Liệu trình cụ thể cho từng khách hàng sẽ do bác sĩ / chuyên viên chỉ định. Sau đó khách hàng duy trì liệu trình liên tục bằng sản phẩm tế...

Xem chi tiết... →

Scroll To Top

params.svg
Panel Tool
Float header
Default Boxed Large Boxed Medium
Header Default Header One Header Two
0902 33 46 33