Ứng dụng công nghệ Tế bào gốc — Tế bào gốc

Công nghệ Tế bào gốc trong tái tạo mô xương

Công nghệ mới sử dụng protein được lấy ra từ tế bào gốc có thể giúp tái tạo mô xương; giúp điều trị cho các nạn nhân trải qua chấn thương nặng. Phương pháp mới cải thiện hơn so với cái cũ (cấy ghép tế bào gốc) bằng cách cung cấp nguồn sống bền vững hơn cho mô sống và giảm nguy cơ hình thành khối u có thể phát sinh.Theo đó, các protein mang yếu tố tăng trưởng xương được lấy ra từ tế bào gốc có thể tạo thành xương mới. Cách này mang tính hiệu quả trong việc cung...

Xem chi tiết... →

Scroll To Top

params.svg
Panel Tool
Float header
Default Boxed Large Boxed Medium
Header Default Header One Header Two
0902 33 46 33