• Liệu trình lăn kim điều trị Sẹo rỗ

    Liệu trình lăn kim điều trị Sẹo rỗ

    Ngày:13/07/2015 lúc 14:27PM

    I. PHƯƠNG PHÁP ĐIỀU TRỊ:Kết hợp phương pháp lăn kim với sản phẩm ứng dụng công nghệ Tế bào gốc.II. THỜI GIAN THỰC HIỆN:Tổng thời gian thực hiện một lần lăn kim: khoảng 60 phút.III. THỜI GIAN ĐIỀU TRỊ:Thời gian...